แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง ประวัติศาสดา
58% Complete
8 of 12
ข้อที่ 8. การเริ่มต้นนับศักราชอิสลาม (ฮิจเราะห์ศักราช) เกิดขึ้นเนื่องจากเหตุการณ์ตามข้อใด
เฉลย

ฮิจเราะห์ศักราช (ฮ.ศ.) เป็นการนับเวลาทางศักราชของผู้นับถือศาสนาอิสลามโดยอาศัยปีที่ท่านนบีมูฮัมหมัดได้อพยพจากเมืองเมกกะไปยังเมืองมาดินา เป็นปีเริ่มต้นของศักราชอิสลามซึ่งตรงกับวันที่ 6 กรกฏาคม ค.ศ. 622