แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง ประวัติศาสดา
58% Complete
2 of 12
ข้อที่ 2. พระนบีมูฮัมมัดได้รับประทานโองการของพระเจ้า ณ ที่ใด