แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง ประวัติศาสดา
58% Complete
1 of 12
ข้อที่ 1. ศาสดาของศาสนาคริสต์คือบุคคลใด
เฉลย

ศาสนาคริสต์กำเนิดในดินแดนปาเลสไตน์ หรืออิสราเอลในปัจจุบัน ศาสดาคือพระเยซู ซึ่งเป็นบุตรของโยเซพและมาเรีย เป็นศาสนาที่มีผู้นับถือมากที่สุดวิวัฒนาการมาจากศาสนายูดาย จึงมีพระเจ้าหรือที่เรียกว่า พระยะโฮวาห์