แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง พุทธศาสนสุภาษิต
30% Complete
10 of 10
ข้อที่ 10. ความสามัคคีก่อให้เกิดสิ่งใด
เฉลย

ความสามัคคีก่อให้เกิดพลังในการทำการงานใดๆ