แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์ในสังคมไทย
20% Complete
13 of 15
ข้อที่ 13. การที่พระมหากษัตริย์เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศต่างๆ เป็นบทบาทด้านใดของพระมหากษัตริย์