ประวัติศาสตร์ไทย ม.ปลาย ชุดที่4
15% Complete
20 of 20
ข้อที่ 20. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสร้างกรุงรัตนโกสินทร์โดยยึดหลักใด