ประวัติศาสตร์ไทย ม.ปลาย ชุดที่4
55% Complete
16 of 20
ข้อที่ 16. เพราะเหตุใดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถทรงส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ