วิชาสุขศึกษาม.1 ชุดที่25
50% Complete
6 of 14
ข้อที่ 6. ข้อใดเป็นปฏิกิริยาของร่างกายแบบพาราซิมพาเทติก