วิชาสุขศึกษาม.1 ชุดที่25
79% Complete
5 of 14
ข้อที่ 5. เวลานักเรียนเป็นไข้หวัด แล้วมีอาการไอหรือจาม เป็นการทำงานของสมองส่วนใด