วิชาสุขศึกษาม.1 ชุดที่21
80% Complete
5 of 20
ข้อที่ 5. ข้อใดกล่าวถึงแผลฟกช้ำได้ถูกต้อง