วิชาสุขศึกษาม.1 ชุดที่21
80% Complete
4 of 20
ข้อที่ 4. ข้อใดเป็นวิธีการปฐมพยาบาลผู้ที่เป็นลม