วิชาคณิตศาสตร์ม.1 ชุดที่8
29% Complete
5 of 14
ข้อที่ 5. ข้อใดไม่ใช่จำนวนเต็ม
เฉลย

4÷5 = 0.8