วิชาคณิตศาสตร์ม.1 ชุดที่7
33% Complete
15 of 15
ข้อที่ 15. จำนวนนับที่มากที่สุดซึ่งหาร 473 และ 731 ลงตัว ตรงกับจำนวนในข้อใด
เฉลย

473 = 11x43 731 = 17x43