วิชาคณิตศาสตร์ม.1 ชุดที่7
20% Complete
1 of 15
ข้อที่ 1. จงหา ห.ร.ม. ของ 36 และ 45
เฉลย

36=2x2x3x3 45=3x3x5 ห.ร.ม. คือ 3x3=9