ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง สีสัน ชุดที่4
30% Complete
1 of 10
ข้อที่ 1. ทดลองนำวัตถุแผ่นบางเท่ากัน 3 ชนิดมากั้นทางเดินแสงขาวของหลอดไฟหลอดหนึ่ง แล้วสังเกตความสว่างของแสงบนฉากได้ผลดังนี้ ข้อใดถูก
เฉลย

เมื่อนำวัตถุ ก ข และ ค ที่บางเท่ากันมากั้นทางเดินของแสง พบว่าแสงสามารถทะลุผ่านวัตถุ ก มากที่สุด รองลงมาเป็นวัสดุ ข และผ่านวัสดุ ค น้อยที่สุด แสดงว่าวัสดุ ก มีความโปร่งใสมากกว่าและยอมให้แสงทะลุผ่านได้เป็นระเบียบที่สุด รองลงมาได้แก่ วัสดุ ข ส่วนวัสดุ ค มีความโปร่งน้อยที่สุด และยอมให้แสงทะลุผ่านเป็นระเบียบน้อยที่สุด