วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่10
31% Complete
13 of 13
ข้อที่ 13. “บริษัท มารีแห่งประเทศไทยพยายามผลิตผลไม้กระป๋องให้มีต้นทุนต่ำ และผลิตให้ปริมาณมากพอเพื่อให้ได้กำไรสูงสุด” ข้อความดังกล่าวสอดคล้องกับหลักการบริหารทรัพยากรข้อใด