แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 มารยาทงามแบบไทย
70% Complete
1 of 10
ข้อที่ 1. การยืนตรงหรือการยืนฟังโอวาทในแถวของผู้หญิงและผู้ชายมีความแตกต่างกันเล็กน้อยในเรื่องใด
เฉลย

การยืนตรงหรือการยืนฟังโอวาทในแถวของผู้หญิงมีความแตกต่างกันเล็กน้อยในเรื่องการวางเท้า คือ ผู้ชายควรยืนส้นเท้าชิดปลายเท้าแยกพอประมาณ ส่วนผู้หญิงทั้งส้นเท้าและปลายเท้าควรชิดติดกัน