แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 ประเพณีทั่วไทย
27% Complete
11 of 11
ข้อที่ 11. ประเพณีใดเกี่ยวข้องกับวันออกพรรษา
เฉลย

ประเพณีที่เกี่ยวข้องกับวันออกพรรษา ได้แก่ 1. ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ (วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 หลังจากออกพรรษาแล้ว 1 วัน) 2. พิธีทอดกฐิน (ตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 กำหนด 1 เดือนนับตั้งแต่วันออกพรรษา) 3.พิธีทอดผ้าป่า (ไม่จำกัดกาล) 4. ประเพณีเทศน์มหาชาติ (นิยมทำกันในวันขึ้น 8 ค่ำ หรือ วันแรม 8 ค่ำ กลางเดือน 12 ในบางท้องถิ่นอาจนิยมทำกันในเดือน 5 ต่อเดือน 6 หรือในเดือน 10)