แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 กฎหมายน่ารู้
27% Complete
11 of 11
ข้อที่ 11. โดยหลักแล้วบุคคลที่มีอายุเท่าใดต้องทำบัตรประชาชน
เฉลย

โดยหลักแล้วบุคคลที่มีอายุ 15-70 ปี ต้องทำบัตรประชาชน เว้นแต่ได้รับยกเว้นให้ไม่ต้องมีบัตรประชาชน