แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 ภูมิอากาศกับการดำเนินชีวิต
73% Complete
1 of 11
ข้อที่ 1. การดำรงชีวิตอยู่ในทะเลทรายควรจะแต่งกายแบบใด
เฉลย

การดำรงชีวิตอยู่ในทะเลทรายควรจะแต่งกายมิดชิดปิดปากปิดจมูกเพื่อไม่ให้ร่างกายสูญเสียน้ำและป้องกันฝุ่นละอองเข้าจมูก