ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง คำศัพท์น่ารู้
90% Complete
9 of 20
ข้อที่ 9. โลหิต มีลักษณะอย่างไร
เฉลย

เพราะ โลหิต หมายถึง เลือด