ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง คำศัพท์น่ารู้
90% Complete
2 of 20
ข้อที่ 2. “แม่โพสพ” คือเทวดาที่คอยรักษาสิ่งใด
เฉลย

แม่โพสพ คือเทวดาที่คอยรักษาต้นข้าว