ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง คำศัพท์น่ารู้
90% Complete
1 of 20
ข้อที่ 1. “ยอกร” มีความหมายว่าอย่างไร
เฉลย

ยอกร มีความหมายว่า กราบไหว้