แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง การพูดแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์
100% Complete
6 of 6
ข้อที่ 6. ข้อใดที่ทำให้การพูดแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์น่าเชื่อถือมากขึ้น
เฉลย

การพูดแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์น่าเชื่อถือผู้พูดควร พูดด้วยเหตุผล สามารถยกตัวอย่างอธิบายได้ และ ไม่มีอคติในการแสดงความคิดเห็น