แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง คำที่มีตัวการันต์
81% Complete
6 of 16
ข้อที่ 6. ตัวการันต์ในข้อใดต่างจากพวก
เฉลย

เพราะมีตัวการันต์ 1 ตัว