แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง คำที่มีตัวการันต์
88% Complete
14 of 16
ข้อที่ 14. ผูกพัน__ แพร่พัน__ จงเติมตัวการันต์ให้ถูกต้อง
เฉลย

ผูกพัน, แพร่พันธุ์