แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง คำที่มีตัวการันต์
81% Complete
10 of 16
ข้อที่ 10. พระสง__ กำลังสวดมน___ อยู่ในโบส___
เฉลย

เฉลย ข้อ ก. ถูกต้อง พระสงฆ์, สวดมนต์, โบถ์