แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง คำพ้องรูป คำพ้องเสียง
77% Complete
8 of 13
ข้อที่ 8. จากประโยค “วันเสาร์ สมชายไปเข้าวัดที่เมืองกาญจน์ ตอนทำวัตร เย็น พระเทศน์สอนธรรมะ โดยสอนเรื่อง การทำตัวให้เป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ เมื่อกลับบ้าน สมชายจึงช่วยพ่อ ซ่อมหลังคาและซ่อมเสาบ้าน” จงตอบคำถามข้อ 5.-8. จากประโยค ซ่อมหลังคา และซ่อมเสาบ้าน คำว่า ซ่อม เป็นคำชนิดใด
เฉลย

เพราะคำว่า ซ่อม ในประโยค เป็นคำซ้ำ