แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง คำพ้องรูป คำพ้องเสียง
62% Complete
1 of 13
ข้อที่ 1. ข้อใดคือความหมายของ คำพ้องรูป
เฉลย

คำพ้องรูป คือ คำที่เขียนเหมือนกัน แต่อ่านออกเสียงต่างกัน ทำให้มีความหมายต่างกันด้วย