แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง คำพ้องรูป คำพ้องเสียง
92% Complete
2 of 13
ข้อที่ 2. ข้อใดต่อไปนี้ มีคำพ้องรูป
เฉลย

คำว่า เสมา เป็นคำพ้องรูป คือเขียนเหมือนกัน แต่อ่านออกเสียงและความหมายต่างกัน