แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 3 เรื่อง ดาราศาสตร์ ชุดที่ 1
53% Complete
1 of 19
ข้อที่ 1. ข้อใดจัดขนาดของวัตถุในอวกาศได้ถูกต้อง
เฉลย

เอกภพหรือจักวาร กาแล็กซีหรือดาราจักร เอกภพประกอบด้วยกาแล็กซี