แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 3 เรื่อง ดาราศาสตร์ ชุดที่ 1
63% Complete
2 of 19
ข้อที่ 2. ดาวเคราะห์ดวงใดหมุนตามเข็มนาฬิกา
เฉลย

หมุนช้าที่สุดในระบบสุริยะ