วิชาคณิตศาสตร์ม.3 ชุดที่2
50% Complete
8 of 12
ข้อที่ 8. เงาของเสาไฟฟ้าต้นหนึ่งทอดยาว 4 เมตร ขณะที่เงาของตู้ไปรษณีย์ซึ่งสูง 1.4 เมตร ทอดยาว 0.7 เมตร เสาไฟฟ้าสูงกี่เมตร