วิชาคณิตศาสตร์ม.3 ชุดที่2
50% Complete
4 of 12
ข้อที่ 4. ทรงกระบอกรูปหนึ่งและกรวยกลมรูปหนึ่งมีปริมาตรและรัศมีของฐานเท่ากัน ถ้ากรวยกลมสูง 21 เซนติเมตร ทรงกระบอกสูงกี่เซนติเมตร