วิชาคณิตศาสตร์ม.3 ชุดที่2
33% Complete
3 of 12
ข้อที่ 3. ถังน้ำทรงกระบอกใบหนึ่งมีรัศมี 4 เมตร สูง 7 เมตร ถ้าใส่น้ำลงไป 176 ลูกบาศก์เมตร ระดับน้ำสูงกี่เมตร