วิชาสังคมศึกษาม.2 ชุดที่4
70% Complete
8 of 20
ข้อที่ 8. การแบ่งอำนาจอธิปไตยออกเป็นอำนาจนิติบัญญัติ อำนาจบริหาร และอำนาจตุลาการ เพื่อจุดประสงค์ใด