วิชาสังคมศึกษาม.2 ชุดที่4
30% Complete
12 of 20
ข้อที่ 12. สิ่งที่ฝ่ายชายส่งมอบให้แก่บิดา - มารดาฝ่ายหญิงในการสมรส เรียกว่าอะไร