วิชาสังคมศึกษาม.2 ชุดที่4
30% Complete
11 of 20
ข้อที่ 11. การสมรสจะสมบูรณ์เมื่อปฏิบัติตามข้อใด