วิชาคณิตศาสตร์ม.2 ชุดที่3
56% Complete
3 of 9
ข้อที่ 3. สองพี่น้องขี่จักรยานจากบ้านไปโรงเรียน โดยพี่ขี่ด้วยอัตราเร็ว 12 กิโลเมตรต่อชั่วโมง น้องขี่ด้วยอัตราเร็ว 10 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เมื่อน้องขี่ไปได้ 5 กิโลเมตร พี่จึงขี่ตามไปและไปถึงโรงเรียนทันน้องพอดี ระยะทางระหว่างบ้านกับโรงเรียนกี่กิโลเมตร