วิชาคณิตศาสตร์ม.2 ชุดที่3
11% Complete
2 of 9
ข้อที่ 2. อุดมซื้อที่ดิน 1 ไร่ 50 ตารางวา ราคา 360,000 บาท โน้ตซื้อที่ดิน 2 งาน 160 ตารางเมตร ราคา 192,000 บาท ข้อใดอธิบายได้ถูกต้องเมื่อเทียบราคาที่ดิน 1 หน่วยเท่ากัน