ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง สีสัน ชุดที่2
20% Complete
1 of 10
ข้อที่ 1. จากการทดลองมองไส้หลอดไฟในกล่องแสงผ่านแผ่นกั้นแสง โดยให้ระยะห่างระหว่างตากับไส้หลอดห่างเท่ากันทุกครั้ง ได้ผลดังตาราง แผ่นกั้นแสง A B C และ D คือวัตถุชนิดใดตามลำดับ
เฉลย

จากตารางของโจทย์ ที่แสดงให้เห็นไส้หลอกไฟหลังจากมีแผ่นวัตถุต่างๆ มากั้น วัสดุที่กั้น แล้วยังมองเห็นภาพได้อย่างชัดเจนต้องเป็นวัตถุโปร่งใส เช่น กระจกใสพลาสติก แต่ถ้ามองเห็นภาพได้เลือนลางเมื่อมีแผ่นกั้น แผ่นวัสดุนั้นต้องเป็นวัตถุโปร่งแสง วัดสุนั้น คือ กระจกฝ้า พลาสติกขุ่น กระดาษลอกลาย เป็นต้น ดังนั้นจึงเลือกข้อ 1 ที่เป็นกระจกใส พลาสติกใส กระจกฝ้า กระดาษลอกลาย