วิชาสุขศึกษาม.1 ชุดที่12
55% Complete
9 of 11
ข้อที่ 9. เมื่อต้องอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมบ่อยครั้ง ควรเตรียมรับมือกับปัญหานี้ได้อย่างไร