วิชาสุขศึกษาม.1 ชุดที่12
55% Complete
10 of 11
ข้อที่ 10. เมื่อพบเห็นคนกำลังถูกจี้ชิงทรัพย์อยู่ นักเรียนควรปฏิบัติตามข้อใดเหมาะสมที่สุด