แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง พัฒนาการของมนุษย์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์
30% Complete
10 of 10
ข้อที่ 10. เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทำมาจากเหล็กเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในยุคใด