แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง อาณาจักรสุโขทัย
53% Complete
1 of 15
ข้อที่ 1. อาณาจักรสุโขทัยเจริญขั้นในช่วงอาณาจักรใดเสื่อมลง
เฉลย

การเสื่อมของอาณาจักรเขมรทำให้เกิดอาณาจักรสุโขทัย ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 1781