แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง อาณาจักรสุโขทัย
100% Complete
2 of 15
ข้อที่ 2. ปฐมกษัตริย์แห่งอาณาจักรสุโขทัยคือใคร
เฉลย

กษัตริย์องค์แรกของอาณาจักรสุโขทัยคือ พ่อขุนศรีอินทราทิตย์