แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงและสหกรณ์
42% Complete
8 of 12
ข้อที่ 8. สหกรณ์ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการรับฝากเงิน และจัดหาทุนให้สมาชิกกู้ยืมไปใช้จ่ายในเวลาจำเป็น หมายถึงสหกรณ์ในข้อใด
เฉลย

ตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์รับเงินฝากจากสมาชิกและสมาชิกกู้ยืมเงินโดยคิดดอกเบี้ย แต่ไม่ได้คำนึงถึงผลกำไร โดยนำกำไรจากการดำเนินงานมาแข่งขันให้สมาชิกตามมูลค่าหุ้นที่ถือทุกๆ ปี