ข้อสอบการคูณ
90% Complete
9 of 10
ข้อที่ 9. 1867x4