ข้อสอบการคูณ
80% Complete
10 of 10
ข้อที่ 10. 23x15