แบบฝึกหัด วิชาเคมี ม. 4 ชุดที่ 1
15% Complete
20 of 20
ข้อที่ 20. สารชนิดใดต่อไปนี้จัดเป็นสารประเภทโปรตีน ?
เฉลย

โปรตีน (protein) เป็นสารอินทรีย์ซึ่งพบได้ในสิ่งมีชีวิตทุกชนิด มีโครงสร้างซับซ้อนและมีมวลโมเลกุลมาก โปรตีนมีหน่วยย่อยคือ กรดอะมิโน (amino acid) เรียงต่อกันด้วยพันธะเปปไทด์ (peptide bond) โปรตีนมีหน้าที่สำคัญต่อโครงสร้างและกิจกรรมภายในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด